تعرفه پورسانت فرندی

تعرفه پورسانت فرندی

– استفاده از خدمات فرندی کاملاً رایگان است. فقط زمانی که کالای شما فروخته شد ۳ درصد کارمزد گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که این درصد بدون در نظر گرفتن هزینه ارسال به عنوان تعرفه دریافت می‌شود.

– کارمزد از فروشندگان در صورت فروش رفتن کالای ایشان دریافت می‌شود.

– چه زمانی فرندی کارمزد دریافت نمی‌کند؟
۱.کالای شما به فروش نرسد.
۲.پیشنهاد خریدی برای کالای شما داده نشود.
۳.کالا برگشت بخورد.